;
Strona główna | Galeria | Forum WOPR |Forum WWOPR Niedziela, 28 Luty 2021 - 13:27
'
WOPR
Szkolenia
Nasze drużyny i służby ratownicze
Niezbędnik Ratownika WOPR
KONTAKT
Partnerzy


KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE


PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 1 stopnia (PN1)


Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.


Warunki uczestnictwa w kursie:

- ukończone 16 lat,

- minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,

- wykonanie 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.


Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (2 godziny), w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 minut i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1.4 bara.


Uprawnienia:

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.


Po kursie uczestnik otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 1 st. (PN1).


KOSZT: 450,00 zł

CENA OBEJMUJE: Materiały dydaktyczne, wykłady, zajęcia praktyczne, przygotowanie gazów, użytkowanie sprzętu, opłatę za wydanie międzynarodowego certyfikatu.


PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 2 stopnia (PN2)


Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych.


Warunki uczestnictwa w kursie

- ukończone 18 lat,

- stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

- stopień Płetwonurka Nitroksowego (PN1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

- 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P2) lub równoważnego innych organizacji (w tym 5 nurkowań nitroksowych).


Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) w ciągu 2-ch dni szkoleniowych, w tym 3 nurkowania nitroksowe w zestawach 2-butlowych i 1 butlą boczną w wodach otwartych (1 nurkowanie z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroksu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania 20 min, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bara.


Uprawnienia:

- nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS,

- stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem i mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40%.


Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 2 st. (PN2).


KOSZT: 900,00 zł

CENA OBEJMUJE: Materiały dydaktyczne, wykłady, zajęcia praktyczne, przygotowanie gazów, użytkowanie sprzętu, opłatę za wydanie międzynarodowego certyfikatu.


NURKOWANIE W SKAFANDRACH SUCHYCH (SS1)


Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.


Warunki uczestnictwa w kursie:

- ukończone 16 lat,

- stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.


Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m.


Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.


KOSZT: 500,00 zł

CENA OBEJMUJE: Materiały dydaktyczne, wykłady, zajęcia praktyczne, użytkowanie sprzętu, opłatę za wydanie międzynarodowego certyfikatu.


NURKOWANIE POD LODEM (PL1)


Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.


Warunki uczestnictwa w kursie:

- ukończone 16 lat,

- stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

- minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1.


Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m.


Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.


KOSZT: 500,00 zł

CENA OBEJMUJE: Materiały dydaktyczne, wykłady, zajęcia praktyczne, użytkowanie sprzętu, opłatę za wydanie międzynarodowego certyfikatu.


NURKOWANIE WRAKOWO-MORSKIE (WM1)


Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach (z wyłączeniem penetracji wnętrza wraku).


Warunki uczestnictwa w kursie:

- ukończone 16 lat,

- stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

- minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1.


Przebieg szkolenia:

Wykłady (12 godzin) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin) w ciągu 3 dni szkoleniowych, w tym 4 nurkowań o łącznym czasie min. 2 godziny, w tym 3 nurkowania na wrakach w zakresie głębokości 5 m - 30 m.


UWAGA!!!

Zajęcia praktyczne dla uczestników posiadających P1 odbywają sie w zakresie głębokości 5 - 20 m.


Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.


KOSZT: 700,00 zł

CENA OBEJMUJE: Materiały dydaktyczne, wykłady, zajęcia praktyczne, użytkowanie sprzętu, opłatę za wydanie międzynarodowego certyfikatu.


Login
OPPCopyright © 2005 W. WOPR. Powered by PHP-Fusion