DZIEŃ RATOWNIKA
Dodane przez RR dnia 29/06/2020 21:07
Szanowne Koleżanki i Koledzy Ratownicy
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego


Pozwalam sobie przypomnieć, jak co roku, że 29 czerwca 93 lata temu ustanowiony został - DZIEŃ RATOWNIKA WODNEGO - nasze ratownicze święto. Zainicjowała to Komisja Ratownictwa Polskiego Związku Pływackiego w celu propagowania sportu pływackiego i ratownictwa wodnego w naszym kraju.
Dzień ten nadal, dzięki nam - ratownikom, budzi konieczny respekt przed groźną wodą i skłania do refleksji nad zbyt częstymi wypadkami utonięć.
Czuję wielką dumę, że było mi dane czynnie uczestniczyć w rozwoju organizacji ratownictwa wodnego WOPR. Pragnę kolejny raz przekazać wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla Państwa dokonań w rozwoju wiedzy ratowniczej i aktywności w propagowaniu ratowania tonących. Serdecznie pozdrawiam i życzę wielu sukcesów w realizacji zamierzeń oraz satysfakcji z aktywności na rzecz szlachetnej idei ratowania życia ludzkiego.
Mam również wielki zaszczyt przekazać Państwu życzenia pomyślności od nestora i głównego założyciela organizacji WOPR Kol. Tadeusza Olszańskiego.
Życzę wszystkim Ratowniczkom i Ratownikom wielu sukcesów i dużo satysfakcji z działalności społecznej na rzecz bezpieczeństwa na wodzie oraz dalszych sukcesów zawodowych i szczęścia w życiu osobistym.

Z wyrazami najwyższego szacunku i poważania


Tadeusz Glinkowski
członek honorowy WOPR
zasłużony ratownik WOPR nr 3
instruktor wykładowca ratownictwa wodnego