Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze
Dodane przez RR dnia 13/05/2020 10:26
W związku ze stanem epidemii i brakiem możliwości przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego w sposób bezpośredni, umożliwiający przeprowadzenie głosowań w sposób tajny, Zarząd WOPR w Warszawie informuje, że dokona zwołania zebrania w najbliższym terminie po ogłoszeniu przez Radę Ministrów takiej możliwości.