;
Strona główna | Galeria | Forum WOPR |Forum WWOPR Sroda, 2 Grudnia 2015 - 06:06
'
WOPR
Szkolenia
Nasze drużyny i służby ratownicze
Niezbędnik Ratownika WOPR
KONTAKT
Partnerzy


Witaj

WOPR w Warszawie

AWF Warszawa, budynek nr 21

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

tel./fax 22 629-88-11


NIP: 521-30-56-323 REGON: 0000024197

Numer konta WOPR w Warszawie: 23 1050 1038 1000 0022 5209 3071


Godziny pracy biura: poniedziałki, środy: 10.00 - 16.00; wtorki, czwartki: 12.00 - 18.00

Budynek WOPR w Warszawie znajduje się obok budynku Polskiego Związku Pływackiego

KURS INSTRUKTORA SPORTU W PŁYWANIU
KURS INSTRUKTORA SPORTU W PŁYWANIU

Organizator:
WOPR w Warszawie – Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Podstawa prawna:
Kurs realizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.).

Wymagania:
- ukończenie 18 lat;
- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
- posiadanie dobrego stanu zdrownia, ubezpieczenie od NWW, niekaralność (ww. uczestnik potwierdza podpisując oświadczenie);
- umiejętność pływania czterema stylami pływackimi.

Wydawane uprawnienia:
Po zaliczonym kursie wydawana jest przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie legitymacja w twardej czerwonej oprawie potwierdzająca uzuskanie kwalifikacji INSTRUKTORA SPORTU W PŁYWANIU, która uprawnia do pracy w charakterze zawodowego instruktora pływania w klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, prowadzenia zajęć w ramach wychowania fizycznego, podjęcia własnej działalności gospodarczej. Wydawany jest również CERTYFIKAT w języku angielskim, który umożliwia pracę na terenie Unii Europejskiej.

Dodatkowe kwalifikacje dla ratownika wodnego:
Zgodnie z definicją ratownika wodnego, powinien on posiadać inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (art. 2, pkt. 5). Uzyskanie tytułu instruktora sportu w pływaniu spełnia powyższe wymagania.

Miejscowość: Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
- zajęcia praktyczne: pływalnia Akademii Morskiej w Gdyni / Park Wodny Sopot;
- zajęcia teroretyczne: Gdynia, ul. Władysława IV 12.

Terminarz spotkań na kursie:
Dni i godziny w których odbywać się będą zajęcia to:
- 20 i 27 listopada (piątki) w godzinach 18:00 - 21:00,
- 4, 11, 18 grudnia (piątki) w godzinach 18:00 - 21:00,
- 5, 6, 11, 12, 19, 20 grudnia (soboty/niedziele) 10:00 - 18:00.
Ropoczynamy 20 listopada w piątek o godzinie 18:00, kończymy 20 grudnia o godzinie 18:00.
W trakcie trwania kursu każdy uczestnik będzie miał do wykonania pracę własną z metodyki nauczania pływania i doskonalenia warsztatu instruktora.

Koszt kursu: 1449,00PLN*
W/w cena zawiera wszelkie koszty kursu tj. opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, pakiet instruktora, opłatę egzaminacyjną, wydanie legitymacji instruktorskiej oraz certyfikatu.

*osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami oraz osoby posiadające tytuł instruktora/trenera sportu w innej dyscyplinie po przedstawieniu w oryginale właściwych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje płacą jedynie 1049,00PLN.

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie.

Wyżywienie:
We własnym zakresie.

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Kurs instruktora pływania - Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Marek Grodzki
mobile: +48 501 025 673
e-mail: biuro@ratownictwowodne.edu.pl lub marekgrodzki@op.pl
Szkolenie instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego - Gdynia - !!!_ZMIANA TERMINU_!!!
Szkolenie instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 747)


Organizator: WOPR w Warszawie – Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

!!!_UWAGA_!!!
ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
Termin szkolenia:
5 – 8 listopada 2015 roku - NIE AKTUALNY
NOWY TERMIN SZKOLENIA:
Zajęcia będą się odbywać w 2 (dwa) weekendy tj. 21-22 oraz 28 i 29 listopada 2015 roku.
Rozpoczynamy się 21 listopada w sobotę o godzinie 9:00
Szkolenie kończy się 29 listopada w niedzielę o godzinie 21:00


Miejsce szkolenia: Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
• Pływalnia Akademii Morskiej w Gdyni
• Marina Gdyńskiego Centrum Sportu
• Plaża w Gdyni
• Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie (centrum koordynacji numeru ratunkowego nad wodą 601 100 100)

Koszt szkolenia: 1000,00PLN

W/w cena zawiera wszelkie koszty szkolenia (opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, wydanie dokumentów potwierdzających członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego) jak również opłatę za pierwszy termin egzaminu końcowego oraz wydanie właściwego zaświadczenia.

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie

Wyżywienie:
We własnym zakresie.

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki
w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Szkolenie instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników szkolenia.

Kadra szkolenia:
MAREK GRODZKI:
• International instructor ILS
• Instruktor wykładowca WOPR nr 876
• Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
• Wiceprezes WOPR w Warszawie

JAKUB FRIEDENBERGER:
• Instruktor wykładowca WOPR nr 923
• Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
• Prezes oddziału WOPR w Gdyni

Oraz wybrani specjaliści z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Marek Grodzki
mobile: +48 501 025 673
e-mail: ratownictwowodne.edu.pl lub marekgrodzki@op.pl
Szkolenie ratowników wodnych - Gdynia Moduł I
Szkolenie ratowników wodnych – Moduł I

Organizator: WOPR w Warszawie – Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Termin szkolenia: 17 października – 12 grudnia 2015 roku. Zajęcia rozpoczynają się 17 października w sobotę o godzinie 14:30. Szkolenie kończy się 12 grudnia w sobotę około godziny 16:45.

Miejsce szkolenia: Gdynia, pływalnia Akademii Morskiej

Uczestnik szkolenia: uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
- wypełniona karta ewidencyjna WOPR z wklejonym zdjęciem – wydana będzie na pierwszych zajęciach lub dostępna jest w biurze Lifeguard Gdynia w budynku pływalni;
- jedno zdjęcie legitymacyjne, podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem (do legitymacji WOPR, która będzie wydana po zaliczeniu szkolenia Modułu I);
- potwierdzenie wpłaty w wysokości 490 zł na konto nr 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476, WOPR w Warszawie, 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, tytuł wpłaty: Gdynia Moduł I;
- ksero karty pływackiej lub 25 zł opłaty za kartę pływacką jeśli ktoś nie posiada (zaliczenie na zajęciach w trakcie szkolenia).
- wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów oświadczenie uczestnika - oświadczenie będzie wydane na pierwszych zajęciach lub dostępne w biurze Lifeguard Gdynia w budynku pływalni;

Koszt szkolenia: cena całkowita szkolenia wynosi 490 zł.

W/w ceny zawierają wszelkie koszty szkolenia (opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, wydanie dokumentów potwierdzających członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego) jak również opłatę za pierwszy termin zaliczenia końcowego oraz wydanie właściwego zaświadczenia.

Kadra szkolenia:
JAKUB FRIEDENBERGER:
Instruktor wykładowca WOPR nr 923
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego

JAKUB WOŹNIAK:
Instruktor WOPR nr 1182
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego

MAREK GRODKI:
International instructor ILS
Instruktor wykładowca WOPR nr 876
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego

Szczegółowe informacje i zapisy:
Jakub Friedenberger – kierownik szkolenia
mobile: +48 601 86 88 44
e-mail: info@lifeguardgdynia.pl
PożegnanieDnia 5 lipca 2015 roku odszedł na wieczną wachtę w wieku 73 lat


Leszek Bryszewski


wieloletni v-prezes Stołecznego Wojewódzkiego WOPR,

Instruktor Wykładowca WOPR nr 29

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 13 lipca 2015 roku o godzinie 10.00

w Kościele św. Karola Boromeusza na Warszawskich Powązkach

 

Łączymy się w bólu z Rodziną naszego Kolegi

Zarząd oraz Ratowniczki i Ratownicy

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH - MIERKI 2015 - W WAKACJE NA MAZURACH!


Zdobądź uprawnienia Ratownika Wodnego

na wyjeździe szkoleniowym.

 

Szkolenie odbędzie się w terminie: 15.08.2015 r. do 24.08.2015 r.

w ośrodku Kormoran w Mierkach na Mazurach.


Do wyboru: szkolenie całościowe MSW lub etap I, II, III.


Zajęcia prowadzić będzie Mistrz Świata w ratownictwie wodnym

Instruktor WOPR i MSW Piotr Furman

 

Szczegółowe informacje: telefon 602 65 55 50 lub na stronie www.aqualaguna.pl

 

PRZETARG NA ZAKUP ŁODZI

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiana SIWZ

Odpowiedzi na pytania 1

Wybór najkorzystniejszej oferty
SUPer RACE CUP
W niedzielę 10 sierpnia 2014 roku na kempingu "Małe Morze" I we Władysławowie odbył się finał SUPer RACE CUP 2014, którego organizatorem był m.in. WOPR w Warszawie. Zawodnicy rywalizowali w 3 kategoriach: kobiety, mężczyźni, dzieci, na torze rozstawionym wzdłuż plaży, dzięki czemu kibice na bieżąco śledzić mogli zmagania swoich faworytów. Doskonała pogoda i świetna organizacja imprezy sprawiły, że wszystko przebiegło szybko i sprawnie.
PUCHAR POLSKI PLUS PZU W RATOWNICTWIE WODNYM
W dniach 2-3 sierpnia 2014 roku w Gdyni odbyły się dwudniowe zawody o Puchar Polski Plus PZU w Ratownictwie Wodnym - ostatnie ogólnopolskie zawody przed Mistrzostwami Świata we Francji - zorganizowane przez Związek Sportowy Ratownictwa Wodnego, WOPR w Warszawie i Gdynia Sport. Najlepsi polscy ratownicy wodni rywalizowali w 8 indywidualnych konkurencjach, będących symulacją rzeczywistych akcji ratunkowych. Partnerami zawodów byli: PZU, Operator Sieci Plus, LG, firma WAVE, a patronat medialny objął Polsat News. Zwycięzcy zdobyli medale, nagrody finansowe i sprzęt do ratownictwa wodnego. W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Beata Pożarowszczyk przed Nikolą Vacek i Kingą Maciupa, a wśród mężczyzn najlepszy okazał się Wojciech Kotowski pokonując Adama Dubiela i Grzegorza Kępa.
MISTRZOSTWA POLSKI PLUS PZU W RATOWNICTWIE WODNYM
W dniach 19-20 lipca 2014 roku w Świnoujściu pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Prezydenta Miasta Świnoujście Janusza Żmurkiewicza, odbyły się Mistrzostwa Polski Plus PZU w Ratownictwie Morskim, zorganizowane przez: WOPR w Warszawie, Związek Sportowy Ratownictwa Wodnego, Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz Świnoujście".
SZKOLENIA CENTRALNE 2014
Osoby zainteresowanie kursami i szkoleniami:

1. Starszego ratownika wodnego WOPR
2. Młodszego Instruktora WOPR
3. Instruktora WOPR
4. Instruktora z zakresu ratownictwa wodnego "MSW"
5. Przygotowaniem pedagogicznym /zgodnie z odrębnymi przepisami/

zapraszamy do zapoznania się z komunikatem zawartym na stronie WOPR Województwa Zachodniopomorskiego:

http://www.wopr.szczecin.pl/index.php/aktualnopci-mainmenu-17/409-szkolenia-centralne-wopr

Do zobaczenia na szkoleniach_!!!
Stron 1 z 2 1 2 >
Login
OPPCopyright © 2005 W. WOPR. Powered by PHP-Fusion