;
Strona główna | Galeria | Forum WOPR |Forum WWOPR Sobota, 30 Kwietnia 2016 - 05:18
'
WOPR
Szkolenia
Nasze drużyny i służby ratownicze
Niezbędnik Ratownika WOPR
KONTAKT
Partnerzy


Witaj

WOPR w Warszawie

AWF Warszawa, budynek nr 21

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

tel./fax 22 629-88-11


NIP: 521-30-56-323 REGON: 016188280 KRS: 0000024197

Numer konta WOPR w Warszawie: 23 1050 1038 1000 0022 5209 3071


Godziny pracy biura: poniedziałki, środy: 10.00 - 16.00; wtorki, czwartki: 12.00 - 18.00

Budynek WOPR w Warszawie znajduje się obok budynku Polskiego Związku Pływackiego

UWAGA! Biuro nieczynne.
W dniach 2-6 maja 2016r biuro WOPR w Warszawie będzie nieczynne.
Zapraszamy od 9 maja.
Szkolenia
SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO
Organizator:
WOPR w Warszawie - Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Wymagania formalne:
Zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia ratowników wodnych obowiązującym w WOPR w Warszawie.

Najbliższe terminy:
I termin: od 2 do 24 kwiecień 2016 roku (weekendowy 4x[sb., nd.])
II termin: od 6 do 18 maj 2016 roku ([pt., sb., nd., śr., pt., sb., nd., śr., intensywny])
III termin: od 4 do 26 czerwiec 2016 roku (weekendowy 4x[sb., nd.])


Miejscowość: Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
- Pływalnia Akademii Morskiej w Gdyni
- Marina Gdyńskiego Centrum Sportu
- Plaża w Gdyni
- Centrum koordynacji numeru ratunkowego nad wodą 601 100 100 w Sopockim WOPR

Koszt szkolenia: 1370,00PLN*
W/w cena zawiera wszelkie koszty szkolenia (opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, wydanie dokumentów potwierdzających członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego) jak również opłatę za pierwszy termin egzaminu końcowego oraz wydanie właściwego zaświadczenia.
*dla osób posiadających stopień Młodszego ratownika WOPR koszt szkolenia to 1000PLN, dla osób posiadających stopień Ratownika WOPR koszt szkolenia to jedynie 600PLN.

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie lub akademik Akademii Morskiej w Gdyni - płatne odrębnie

Wyżywienie:
We własnym zakresie lub akademik Akademii Morskiej w Gdyni - płatne odrębnie

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki
w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Szkolenie ratowników wodnych - Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników szkolenia.

Kadra szkolenia:

MAREK GRODZKI:
International instructor ILS
Instruktor wykładowca WOPR nr 876
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
Wiceprezes WOPR w Warszawie

JAKUB FRIEDENBERGER:
Instruktor wykładowca WOPR nr 923
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
Prezes oddziału WOPR w Gdyni

Oraz wybrani specjaliści z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego.
SZKOLENIA WAKACYJNE W GDYNI 2016
Zapraszamy na wakacyjne szkolenia
RATOWNIKA WODNEGO
oraz
INSTRUKTORA W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO w Gdyni.

Terminy:
Ratownik wodny:
I termin 1-8 lipiec,
II termin 15-22 lipiec,
III termin 29 lipiec - 5 sierpień,
IV termin 19-26 sierpień.
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego:
I termin 30 czerwiec - 3 lipiec,
II termin 14-17 lipiec,
III termin 28-31 lipiec,
IV termin 18-21 sierpień.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Marek Grodzki
tel.: 501 025 673
e-mail: marekgrodzki@op.pl

Sprawdź czytaj więcej=>>>
KURS INSTRUKTORA SPORTU MOTOROWODNEGO
INSTRUKTOR MOTOROWODNY

Organizator:
WOPR w Warszawie – Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Podstawa prawna:
Kurs realizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.).

Wymagania:
- ukończenie 18 lat;
- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
- posiadanie dobrego stanu zdrowia, ubezpieczenie od NWW, niekaralność (ww. uczestnik potwierdza podpisując oświadczenie);
- posiadanie patentu w stopniu co najmniej MORSKIEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO (dotychczas: starszy sternik motorowodny)

Wydawane uprawnienia:
Po zaliczonym kursie wydawana jest przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie legitymacja w twardej czerwonej oprawie potwierdzająca uzyskanie kwalifikacji INSTRUKTORA SPORTU MOTOROWODNEGO, która uprawnia do pracy w charakterze zawodowego instruktora motorowodnego oraz CERTYFIKAT w języku angielskim.

Dodatkowe kwalifikacje dla ratownika wodnego:
Zgodnie z definicją ratownika wodnego, powinien on posiadać inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (art. 2, pkt. 5). Uzyskanie tytułu instruktora sportu motorowodnego spełnia powyższe wymagania.

Miejscowość: Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
- zajęcia praktyczne: Marina Gdynia, akwen Zatoki Gdańskiej;
- zajęcia teroretyczne: Gdynia, ul. Władysława IV 12.

Terminarz spotkań na kursie:
Najbliższy termin szkolenia planowany jest na przełomie marca i kwietnia 2016 roku. Jeśli aura na to pozwoli ruszymy możliwie wcześnie. Ze względów organizacyjnych w chwili obecnej zbierane są zgłoszenia na kurs, potwierdzone wpłatą zaliczki - rezerwacją miejsca.

Koszt kursu: 1449,00PLN*
W/w cena zawiera wszelkie koszty kursu tj. opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, pakiet instruktora, opłatę egzaminacyjną, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu.

*osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami oraz osoby posiadające tytuł instruktora/trenera sportu w innej dyscyplinie po przedstawieniu w oryginale właściwych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje płacą jedynie 1049,00PLN. Osoby będące ratownikami wodnymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami) członkami WOPR w Warszawie – Oddziału terenowego WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia) od cen wyjściowych mają 10% zniżki.

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie.

Wyżywienie:
We własnym zakresie.

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Kurs instruktora motorowodnego - Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Marek Grodzki
tel.: 501 025 673
e-mail: marekgrodzki@op.pl
NOWOŚĆ!!!_KURS STARSZEGO RATOWNIA WODNEGO & KOORDYNATORA RATOWNIKÓW WODNYCH_!!!NOWOŚĆ
STARSZY RATOWNIK WODNY & KOORDYNATOR RATOWNIKÓW WODNYCH

Specjalistyczny kurs dedykowany dla ratowników wodnych wychodzący na przeciw obowiązującemu w Polsce prawu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, edukacji i turystyki wodnej, wypoczynkowi dzieci i młodzieży oraz obecnym oczekiwaniom zarządzających obszarami wodnymi względem kierowników i koordynatorów zespołów ratowniczych. Realizowana tematyka zawiera w sobie program kursu starszego ratownika wodnego, który do 2013 roku organizowany był jako szkolenie centralne przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nad Jeziorem Rajgrodzkim w Tamie oraz dodatkowo: wiedzę i umiejętności z zakresu procesu rekrutacji, budowania zespołu oraz skutecznego zarządzaniem zespołem; wiedzę i umiejętności z zakresu opracowania, wdrożenia i prowadzania właściwej dokumentacji zarządczej dot. bezpieczeństwa konkretnego obszaru wodnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (Ustawy, Rozporządzenia, Normy Polskie, Normy Europejskie, wytyczne, opinie i analizy).

Organizator:
WOPR w Warszawie – Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Wymagania formalne:
Zgodne ze szczegółowym programem szkolenia starszego ratownika wodnego & koordynatora ratowników wodnych obowiązującym w WOPR w Warszawie.

Termin szkolenia:
20 - 26 czerwca 2016 roku.
Forma stacjonarna, intensywna.

Miejscowość:
Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
• Pływalnia Akademii Morskiej w Gdyni
• Marina Gdyńskiego Centrum Sportu
• Plaża i kąpieliska miejskie w Gdyni
• Centrum koordynacji numeru ratunkowego 601 100 100 w Sopocie
• Obiekty Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

Koszt szkolenia: 1249,00PLN*
W/w cena zawiera wszelkie koszty szkolenia (opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, opłatę za pierwszy termin egzaminu końcowego oraz wydanie właściwych dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymację).

*Osoby będące ratownikami wodnymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami) członkami WOPR w Warszawie – Oddziału terenowego WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia) od ceny wyjściowej mają 10% zniżki.

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie.

Wyżywienie:
We własnym zakresie.

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki
w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Szkolenie SRW&KRW - Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników szkolenia.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Marek Grodzki: tel. 501 025 673, e-mail: marekgrodzki@op.pl
Jakub Friedenberger: tel. 601 868 844, e-mail: info@lifeguardgdynia.pl

Dotacja WFOŚiW

Informujemy, że w roku 2015 dokonaliśmy zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego,
który został dofinansowany przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie dotacji w kwocie 19.125,00zł.
SZKOLENIE INSTRUKTORÓW W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO
Organizator:
WOPR w Warszawie – Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Wymagania formalne:
Zgodne ze szczegółowym programem szkolenia instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego obowiązującym w WOPR w Warszawie.

Najbliższe terminy:
I termin: od 21 do 24 kwiecień 2016 roku (stacjonarny, intensywny)
II termin: od 11 do 18 maj 2016 (dni: śr., pt., sb., nd., śr.)
III termin: od 23 do 26 czerwiec 2016 roku (stacjonarny, intensywny)


Miejscowość: Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
• Pływalnia Akademii Morskiej w Gdyni
• Marina Gdyńskiego Centrum Sportu
• Plaża w Gdyni

Koszt szkolenia: 1000,00PLN
W/w cena zawiera wszelkie koszty szkolenia (opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, wydanie dokumentów potwierdzających członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego) jak również opłatę za pierwszy termin egzaminu końcowego oraz wydanie właściwego zaświadczenia.

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie.

Wyżywienie:
We własnym zakresie.

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki
w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Szkolenie instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego - Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników szkolenia.

Kadra szkolenia:

MAREK GRODZKI:
International instructor ILS
Instruktor wykładowca WOPR nr 876
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
Wiceprezes WOPR w Warszawie

JAKUB FRIEDENBERGER:
Instruktor wykładowca WOPR nr 923
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
Prezes oddziału WOPR w Gdyni

Oraz wybrani specjaliści z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Marek Grodzki
tel.: 501 026 673
e-mail: marekgrodzki@op.pl
PożegnanieDnia 5 lipca 2015 roku odszedł na wieczną wachtę w wieku 73 lat


Leszek Bryszewski


wieloletni v-prezes Stołecznego Wojewódzkiego WOPR,

Instruktor Wykładowca WOPR nr 29

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 13 lipca 2015 roku o godzinie 10.00

w Kościele św. Karola Boromeusza na Warszawskich Powązkach

 

Łączymy się w bólu z Rodziną naszego Kolegi

Zarząd oraz Ratowniczki i Ratownicy

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH - MIERKI 2015 - W WAKACJE NA MAZURACH!


Zdobądź uprawnienia Ratownika Wodnego

na wyjeździe szkoleniowym.

 

Szkolenie odbędzie się w terminie: 15.08.2015 r. do 24.08.2015 r.

w ośrodku Kormoran w Mierkach na Mazurach.


Do wyboru: szkolenie całościowe MSW lub etap I, II, III.


Zajęcia prowadzić będzie Mistrz Świata w ratownictwie wodnym

Instruktor WOPR i MSW Piotr Furman

 

Szczegółowe informacje: telefon 602 65 55 50 lub na stronie www.aqualaguna.pl

 

Stron 1 z 2 1 2 >
Login
OPPCopyright © 2005 W. WOPR. Powered by PHP-Fusion