;
Strona główna | Galeria | Forum WOPR |Forum WWOPR Piatek, 28 Padziernika 2016 - 17:47
'
WOPR
Szkolenia
Nasze drużyny i służby ratownicze
Niezbędnik Ratownika WOPR
KONTAKT
Partnerzy


Witaj

WOPR w Warszawie

AWF Warszawa, budynek nr 21

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

tel./fax 22 629-88-11


NIP: 521-30-56-323 REGON: 016188280 KRS: 0000024197

Numer konta WOPR w Warszawie: 23 1050 1038 1000 0022 5209 3071


Godziny pracy biura: poniedziałki, środy: 10.00 - 16.00; wtorki, czwartki: 12.00 - 18.00

Budynek WOPR w Warszawie znajduje się obok budynku Polskiego Związku Pływackiego

Szkolenia
SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO
Organizator:
WOPR w Warszawie - Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Wymagania formalne:
Zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia ratowników wodnych obowiązującym w WOPR w Warszawie.

Najbliższe terminy:
od 4 do 26 czerwiec 2016 roku (weekendowy 4x[sb., nd.])

WAKACYJNE:
I termin 1-8 lipiec,
II termin 15-22 lipiec,
III termin 29 lipiec - 5 sierpień,
IV termin 19-26 sierpień.

Miejscowość: Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
- Pływalnia Akademii Morskiej w Gdyni
- Marina Gdyńskiego Centrum Sportu
- Plaża w Gdyni

Koszt szkolenia: 1380,00PLN
W/w cena zawiera wszelkie koszty szkolenia (opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, wydanie dokumentów potwierdzających członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego) jak również opłatę za pierwszy termin egzaminu końcowego oraz wydanie właściwego zaświadczenia.

Dla osób posiadających stopień Młodszego ratownika WOPR koszt szkolenia to 1000PLN, dla osób posiadających stopień Ratownika WOPR koszt szkolenia to jedynie 600PLN, plus w obydwu przypadkach opłata za wydanie dokumentów potwierdzających aktualne członkostwo i przynależność do WOPR w Warszawie o/t LIFEGUARD GDYNIA koszt: 80,00PLN

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie lub akademik Akademii Morskiej w Gdyni - płatne odrębnie

Wyżywienie:
We własnym zakresie lub akademik Akademii Morskiej w Gdyni - płatne odrębnie

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki
w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Szkolenie ratowników wodnych - Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników szkolenia.

Kadra szkolenia:

MAREK GRODZKI:
International instructor ILS
Instruktor wykładowca WOPR nr 876
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
Wiceprezes WOPR w Warszawie

JAKUB FRIEDENBERGER:
Instruktor wykładowca WOPR nr 923
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
Prezes oddziału WOPR w Gdyni

Oraz wybrani specjaliści z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego.

Szczegółowe informacje i zapisy:
e-mail: szkolenia@lifeguardgdynia.pl
tel. +48 501 025 673

SZKOLENIA WAKACYJNE W GDYNI 2016
Zapraszamy na wakacyjne szkolenia
RATOWNIKA WODNEGO
oraz
INSTRUKTORA W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO w Gdyni.

Terminy:
Ratownik wodny:
I termin 1-8 lipiec,
II termin 15-22 lipiec,
III termin 29 lipiec - 5 sierpień,
IV termin 19-26 sierpień.
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego:
I termin 30 czerwiec - 3 lipiec,
II termin 14-17 lipiec,
III termin 28-31 lipiec,
IV termin 18-21 sierpień.

Szczegółowe informacje i zapisy:
e-mail: szkolenia@lifeguardgdynia.pl
tel. +48 501 025 673


Sprawdź czytaj więcej=>>>
KURS INSTRUKTORA SPORTU MOTOROWODNEGO
INSTRUKTOR MOTOROWODNY

Organizator:
WOPR w Warszawie – Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Podstawa prawna:
Kurs realizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.).

Wymagania:
- ukończenie 18 lat;
- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
- posiadanie dobrego stanu zdrowia, ubezpieczenie od NWW, niekaralność (ww. uczestnik potwierdza podpisując oświadczenie);
- posiadanie patentu w stopniu co najmniej MORSKIEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO (dotychczas: starszy sternik motorowodny)

Wydawane uprawnienia:
Po zaliczonym kursie wydawana jest przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie legitymacja w twardej czerwonej oprawie potwierdzająca uzyskanie kwalifikacji INSTRUKTORA SPORTU MOTOROWODNEGO, która uprawnia do pracy w charakterze zawodowego instruktora motorowodnego oraz CERTYFIKAT w języku angielskim.

Dodatkowe kwalifikacje dla ratownika wodnego:
Zgodnie z definicją ratownika wodnego, powinien on posiadać inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (art. 2, pkt. 5). Uzyskanie tytułu instruktora sportu motorowodnego spełnia powyższe wymagania.

Miejscowość: Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
- zajęcia praktyczne: Marina Gdynia, akwen Zatoki Gdańskiej;
- zajęcia teroretyczne: Gdynia, ul. Władysława IV 12.

Terminarz spotkań na kursie:
Najbliższy termin szkolenia planowany jest na przełomie marca i kwietnia 2016 roku. Jeśli aura na to pozwoli ruszymy możliwie wcześnie. Ze względów organizacyjnych w chwili obecnej zbierane są zgłoszenia na kurs, potwierdzone wpłatą zaliczki - rezerwacją miejsca.

Koszt kursu: 1449,00PLN*
W/w cena zawiera wszelkie koszty kursu tj. opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, pakiet instruktora, opłatę egzaminacyjną, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu.

*osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami oraz osoby posiadające tytuł instruktora/trenera sportu w innej dyscyplinie po przedstawieniu w oryginale właściwych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje płacą jedynie 1049,00PLN. Osoby będące ratownikami wodnymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami) członkami WOPR w Warszawie – Oddziału terenowego WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia) od cen wyjściowych mają 10% zniżki.

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie.

Wyżywienie:
We własnym zakresie.

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Kurs instruktora motorowodnego - Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników.

Szczegółowe informacje i zapisy:
e-mail: szkolenia@lifeguardgdynia.pl
tel. +48 501 025 673

NOWOŚĆ!!!_KURS STARSZEGO RATOWNIA WODNEGO & KOORDYNATORA RATOWNIKÓW WODNYCH_!!!NOWOŚĆ
STARSZY RATOWNIK WODNY & KOORDYNATOR RATOWNIKÓW WODNYCH

Specjalistyczny kurs dla osób spełniających kryteria ratownika wodnego i posiadających doświadczenie w pracy na wyznaczonych obszarach wodnych, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi, wychodzący na przeciw obowiązującemu w Polsce prawu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, edukacji i turystyki wodnej, wypoczynkowi dzieci i młodzieży oraz obecnym oczekiwaniom zarządzających obszarami wodnymi względem kierowników i koordynatorów zespołów ratowniczych. Realizowana tematyka zawiera w sobie program kursu starszego ratownika wodnego, który organizowany był jako szkolenie centralne przez WOPR nad Jeziorem Rajgrodzkim w Tamie oraz dodatkowo: wiedzę i umiejętności z zakresu procesu rekrutacji, budowania zespołu oraz skutecznego zarządzania zespołem, wiedze i umiejętności z zakresu opracowywania i prowadzenia właściwej dokumentacji zarządczej dot. bezpieczeństwa konkretnego obszaru wodnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (Ustawy, Rozporządzenia, Normy Europejskie i Normy Polskie) oraz obowiązujące wytyczne, opinie, analizy pochodzące ze źródeł Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, środowisk biegłych sądowych i prawniczych parających się problematyką ratownictwa wodnego. Głównym celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności skutecznego i bezpiecznego budowania oraz zarządzania zespołami ratowników oraz biegłe poruszanie się w zawiłościach obowiązujących przepisów w ratownictwie wodnym

Organizator:
WOPR w Warszawie – Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Wymagania formalne:
Zgodne ze szczegółowym programem szkolenia starszego ratownika wodnego & koordynatora ratowników wodnych obowiązującym w WOPR w Warszawie.

Termin szkolenia:
20 - 26 czerwca 2016 roku.
Forma stacjonarna, intensywna.

Miejscowość:
Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
• Pływalnia Akademii Morskiej w Gdyni
• Marina Gdyńskiego Centrum Sportu
• Plaża i kąpieliska miejskie w Gdyni
• Centrum koordynacji numeru ratunkowego 601 100 100 w Sopocie
• Obiekty Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

Koszt szkolenia: 1249,00PLN*
W/w cena zawiera wszelkie koszty szkolenia (opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, opłatę za pierwszy termin egzaminu końcowego oraz wydanie właściwych dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymację).

*Osoby będące ratownikami wodnymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami) członkami WOPR w Warszawie – Oddziału terenowego WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia) od ceny wyjściowej mają 10% zniżki.

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie.

Wyżywienie:
We własnym zakresie.

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki
w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Szkolenie SRW&KRW - Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników szkolenia.

Szczegółowe informacje i zapisy:
e-mail: szkolenia@lifeguardgdynia.pl
tel. +48 501 025 673


Dotacja WFOŚiW

Informujemy, że w roku 2015 dokonaliśmy zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego,
który został dofinansowany przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie dotacji w kwocie 19.125,00zł.
SZKOLENIE INSTRUKTORÓW W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO
Organizator:
WOPR w Warszawie – Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia)

Wymagania formalne:
Zgodne ze szczegółowym programem szkolenia instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego obowiązującym w WOPR w Warszawie.

Najbliższe terminy:
od 23 do 26 czerwiec 2016 roku (stacjonarny, intensywny)

WAKACYJNE:
I termin 30 czerwiec - 3 lipiec,
II termin 14-17 lipiec,
III termin 28-31 lipiec,
IV termin 18-21 sierpień.

Miejscowość: Gdynia

Miejsca w których będą odbywać się zajęcia:
• Pływalnia Akademii Morskiej w Gdyni
• Marina Gdyńskiego Centrum Sportu
• Plaża w Gdyni

Koszt szkolenia: 1000,00PLN
W/w cena zawiera wszelkie koszty szkolenia (opłaty za: obiekty, użytkowanie sprzętu, materiały edukacyjne i biurowe, wydanie dokumentów potwierdzających członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego) jak również opłatę za pierwszy termin egzaminu końcowego oraz wydanie właściwego zaświadczenia.

Zakwaterowanie:
We własnym zakresie.

Wyżywienie:
We własnym zakresie.

Ilość miejsc: ograniczona do 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń i rezerwacja miejsca potwierdzona wpłaceniem zaliczki
w wysokości 500PLN na konto: 60 1050 1038 1000 0090 7262 2476 z dopiskiem „Szkolenie instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego - Gdynia, imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia i zwrotu zaliczki w przypadku nie zebrania grupy minimum 6 uczestników szkolenia.

Kadra szkolenia:

MAREK GRODZKI:
International instructor ILS
Instruktor wykładowca WOPR nr 876
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
Wiceprezes WOPR w Warszawie

JAKUB FRIEDENBERGER:
Instruktor wykładowca WOPR nr 923
Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego
Prezes oddziału WOPR w Gdyni

Oraz wybrani specjaliści z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego.

Szczegółowe informacje i zapisy:
e-mail: szkolenia@lifeguardgdynia.pl
tel. +48 501 025 673
PożegnanieDnia 5 lipca 2015 roku odszedł na wieczną wachtę w wieku 73 lat


Leszek Bryszewski


wieloletni v-prezes Stołecznego Wojewódzkiego WOPR,

Instruktor Wykładowca WOPR nr 29

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 13 lipca 2015 roku o godzinie 10.00

w Kościele św. Karola Boromeusza na Warszawskich Powązkach

 

Łączymy się w bólu z Rodziną naszego Kolegi

Zarząd oraz Ratowniczki i Ratownicy

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH - MIERKI 2015 - W WAKACJE NA MAZURACH!


Zdobądź uprawnienia Ratownika Wodnego

na wyjeździe szkoleniowym.

 

Szkolenie odbędzie się w terminie: 15.08.2015 r. do 24.08.2015 r.

w ośrodku Kormoran w Mierkach na Mazurach.


Do wyboru: szkolenie całościowe MSW lub etap I, II, III.


Zajęcia prowadzić będzie Mistrz Świata w ratownictwie wodnym

Instruktor WOPR i MSW Piotr Furman

 

Szczegółowe informacje: telefon 602 65 55 50 lub na stronie www.aqualaguna.pl

 

PRZETARG NA ZAKUP ŁODZI

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiana SIWZ

Odpowiedzi na pytania 1

Wybór najkorzystniejszej oferty
Stron 1 z 2 1 2 >
Login
OPPCopyright © 2005 W. WOPR. Powered by PHP-Fusion